Zajęcia plenerowe odbywają się w formie treningu personalnego dla jednej lub kilku osób, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.